Moet er borg betaald worden?

De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 800,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt bij tijdige inlevering van een schone camper binnen 15 werkdagen teruggestort op uw rekening, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten.