Dient men een rijbewijs te hebben om een camper te mogen besturen?

De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. De camper mag daarnaast alleen bestuurt worden door de vooraf opgegeven bestuurders.

De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door CamperenCaravan.nl zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.