0524 593700
(Campers)
   |   
050 5494273
(Caravans)

Disclaimer

Inhoud

De informatie die door CamperenCaravanhuren.nl op deze website wordt weergegeven is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid of volledigheid van de getoonde informatie kan echter niet worden ingestaan. De getoonde informatie is indicatief en kan zonder aankondiging op elk moment worden gewijzigd. De website is bestemd om aan de gebruiker informatie te verstrekken.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op de website. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker is daarbij verplicht aanwijzingen van CamperenCaravanhuren.nl over het gebruik van de informatie op te volgen. Op informatie, data en afbeeldingen van de website rust auteursrecht van CamperenCaravanhuren.nl of van derden die deze aan CamperenCaravanhuren.nl ter beschikking hebben gesteld. Vermenigvuldiging, verspreiding, opslag in een gegevensbestand of openbaar maken van de inhoud van de website of delen daarvan is, met uitzondering van strikt persoonlijk gebruik, uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van CamperenCaravanhuren.nl.

Aansprakelijkheid

CamperenCaravanhuren.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en wijzigen van de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CamperenCaravanhuren.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de getoonde informatie. Evenmin staat CamperenCaravanhuren.nl in voor het foutloos of ononderbroken functioneren van de website. CamperenCaravanhuren.nl is niet aansprakelijk voor tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. CamperenCaravanhuren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, via hyperlinks, op de website aangeboden informatie. CamperenCaravanhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het bezoeken van de website of voor schade ontstaan uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Privacy

CamperenCaravanhuren.nl verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van haar website, daarbij zal CamperenCaravanhuren.nl zich houden aan privacy wet- en regelgeving (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens). CamperenCaravanhuren.nl neemt redelijke maatregelen om te trachten verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”